HISTORIA


Historia księgozbioru biblioteki jest  nierozerwalnie związana z  historią szkoły.

Wiele książek pochodzi z czasów przedwojennego gimnazjum i liceum. Najstarszą z nich jest Król Edyp Sofoklesa wydany w 1907 roku.

Na temat biblioteki szkolnej Urszula Stec (absolwentka liceum z 1994 roku) napisała i obroniła w 2001

roku pracę magisterską pt.: Opinie młodzieży o bibliotece i jej organizacja. Pracę tę posiadamy w naszych zbiorach.

W 2000 roku rozpoczęto tworzenie bazy danych z wykorzystaniem programu komputerowego Biblioteka

Szkolna – MOL.

Od 2010 roku wszystkie książki posiadają kody kreskowe, czytelnicy karty biblioteczne, a wypożyczanie

i poszukiwanie potrzebnej książki odbywa się elektronicznie. Od 2015 roku pracujemy z programem MOL NET+. Dzięki temu każdy czytelnik, m.in.: ma dostęp do katalogu biblioteki za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Biblioteka organizuje dla uczniów konkursy czytelnicze. Niektóre we współpracy z bibliotekami ZS nr 2

czy ZSB-I w Żorach. W 2006 roku uczennica liceum zdobyła I miejsce w konkursie międzyszkolnym Ja, Samostrzelnik organizowanym przez biblioteki szkolne i Bibliotekę Pedagogiczną w Rybniku. Z kolei dwie uczennice gimnazjum wytypowane do Ogólnopolskiego Konkursu  Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej uzyskały wyróżnienie, jedna w 2004 roku, druga w 2008 roku. W 2006 roku biblioteka włączyła się z biblioteką ZS nr 2 w obchody Roku Języka Polskiego.

Od 2007 realizuje projekty edukacyjne związane kolejno: z Rokiem Stanisława Wyspiańskiego (2007),

Zbigniewa Herberta (2008), Juliusza Słowackiego (2009), Fryderyka Chopina (2010), Czesława Miłosza (2011), Juliana Tuwima (2012). W ramach projektów uczniowie biorą udział w konkursach czytelniczych, recytatorskich, plastycznych, w małych formach teatralnych i przygotowują wystawy tematyczne.

Od listopada 2014 roku biblioteka jest organizatorem Dnia Życzliwości i Uśmiechu dla całej społeczności

naszej szkoły.

Współpracujemy z filią nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach, m.in.: angażując młodzież

w przygotowanie krótkich form teatralnych dla przedszkolaków z okazji święta pluszowego misia czy  głośnego czytania tekstów dla dzieci z podziałem na role. Włączamy się do kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Organizujemy  imprezy dla młodzieży w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych przypadającym w październiku. Przygotowujemy przedstawienia i zajęcia dla wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach. Działania te podejmowane są w okolicach Dnia Mikołaja lub Bożego Narodzenia połączone z wręczeniem upominków.

Od wielu lat biblioteka organizuje wycieczki przedmiotowe dla maturzystów do Biblioteki Śląskiej,

Muzeum Śląskiego i Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

Na początku każdego roku szkolnego prowadzi kiermasz używanych podręczników. Natomiast w czasie

Festynu Miarkowego przeprowadza kiermasz używanej książki.