GODZINY PRACY


Biblioteka

PONIEDZIAŁEK

WTOREK            

ŚRODA                

CZWARTEK

PIĄTEK

7:30 - 1515

7:30 - 14:00

8:00 - 15:00

7:30 - 14:00

8:00 - 14:00

(LW 8:00 - 14:00; MP 7:30-8:50;10:30-15:15)

(LW 8:00 - 14:00; MP 7:30-12:20)

(LW 8:00 - 14:00; MP 13:10-15:10)

(LW 8:00 - 14:00; MP 7:30-9:35; 10:35-11:35)

(LW 8:00 - 14:00; MP 7:45-8:45)


Czytelnia

PONIEDZIAŁEK

WTOREK            

ŚRODA                

CZWARTEK

PIĄTEK

Czytelnia czynna
w godzinach pracy biblioteki

 

 

 

 

Czytelnia czynna w godzinach pracy biblioteki